Facebook, google worden in een nieuw rapport beschouwd als een ‘bedreiging voor de mensenrechten’.

Categories: Globalisme, Technologie

Amnesty International zei in een rapport dat het op toezicht gebaseerde bedrijfsmodel van Facebook en Google inherent onverenigbaar is met het recht op privacy.

De NGO drong er bij de regeringen op aan om actie te ondernemen.

Amnesty International heeft in een rapport gezegd dat technologische reuzen Facebook en Google gedwongen zouden moeten worden om af te zien van wat zij een “op surveillance gebaseerd bedrijfsmodel” noemen dat “gebaseerd is op schending van de mensenrechten”.

“Ondanks de echte waarde van de diensten die zij leveren, komen de platforms van Google en Facebook ten koste van het systeem”, aldus de mensenrechtengroep in haar 60 pagina’s tellende rapport dat donderdag werd gepubliceerd.

Amnesty zei dat door het verzamelen van persoonlijke gegevens om reclamebedrijven te voeden, de twee bedrijven een ongekende aanval op de privacyrechten uitvoeren.

David Knight sluit zich aan bij The Alex Jones Show om de nationale uitspraak op te splitsen die de illegale verkoop van foetaal weefsel bevestigde.

‘Faustian koopje’.

Amnesty zei dat de bedrijven mensen dwingen om een “Faustian koopje te sluiten,” waar ze hun gegevens en privĂ©-informatie delen in ruil voor toegang tot Google en Facebook-diensten.

De NGO zei dat dit problematisch was omdat beide bedrijven een “bijna totale dominantie hebben opgebouwd over de belangrijkste kanalen waarlangs mensen in contact komen met de online wereld”, waardoor ze een ongekende macht hebben over het leven van mensen.

“Hun verraderlijke controle over ons digitale leven ondermijnt de essentie van privacy en is een van de bepalende mensenrechtenuitdagingen van onze tijd”, aldus Kumi Naidoo, secretaris-generaal van Amnesty International.

Google en Facebook vormen ook een bedreiging voor andere mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijkheid en non-discriminatie, aldus Amnesty International.

Het rapport heeft overheden opgeroepen om een beleid te voeren dat de privacy van mensen beschermt en tegelijkertijd de toegang tot online diensten garandeert.

“Overheden hebben de plicht om mensen te beschermen tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven”, aldus de groep.

“Maar de afgelopen twee decennia zijn technologiebedrijven grotendeels aan zelfregulering overgelaten.

Facebook trekt zich terug.

Facebook was het niet eens met de conclusies van het rapport. Steve Satterfield, de directeur voor het overheidsbeleid van het bedrijf, verwierp het idee dat het bedrijfsmodel “op surveillance gebaseerd” was en merkte op dat gebruikers zich vrijwillig aanmelden voor de dienst.

“De keuze van een persoon om de diensten van Facebook te gebruiken, en de manier waarop we gegevens verzamelen, ontvangen of gebruiken, allemaal duidelijk bekendgemaakt en erkend door gebruikers, kan niet zinvol worden vergeleken met het onvrijwillige (en vaak onwettige) overheidstoezicht”, zoals beschreven in de internationale mensenrechtenwetgeving, zei Facebook in een 5 pagina’s tellende antwoordbrief aan Amnesty International.

Google betwistte ook de bevindingen van Amnesty, maar gaf geen reactie op het rapport. Het bedrijf leverde bijdragen en openbaar beschikbare documenten, voegde Amnesty eraan toe.

BRON: Infowars.com